Ao no Exorcist Fest
2-09. Юкио/Рин|Шиеми На арт. Повествование от лица Шиеми (по желанию) - R! - H! (желателен в конце).

@темы: невыполнено, Юкио, Шиеми, Рин, 2 тур